NEN 4400
  NEN 4400 - certificering
Inlenen met zekerheid

De Werkunie is NEN 4400 gecertificeerd. De NEN 4400 is het keurmerk voor uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Voor u als inlener betekent dit dat u zonder zorgen kunt inlenen. De Werkunie wordt periodiek door een externe instantie beoordeeld op haar verplichtingen uit arbeid, te weten:

- De identificatie van de onderneming
- De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
- Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
- Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland
- Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk
- Het administreren en bewaren van vereiste documenten

De Werkunie beschikt over een G-rekening.